کنگره 5400 شهید استان کردستان

www.Kongereh5400.ir

 • یادداشت شهید دکتر چمران
 • کنگره 5400 شهید کردستان ، ظرفیتی برای شناساندن کردستان به تمام جهان
 • کتاب روله کانم (فرزندانم) رونمایی شد
 • خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفس نشد
 • یادداشت شهید دکتر چمران

  ای پاهای من،سریع و توانا باشید ای دست های،من قوی و دقیق باشید ای چشمان من،تیزبین و هوشیار باشید ای قلب من،این لحظات آخرین را تحمل کن...

 • کنگره 5400 شهید کردستان ، ظرفیتی برای شناساندن کردستان به تمام جهان

  استان کردستان با تقدیم 5481 شهید می تواند در فضای عمومی جامعه برجستگی خود را نشان دهد ، و اگر در گذشته راهبرد دشمن این بود که کردستان را وارونه نشان دهند امروز فضا فراهم شده است که این فضا را کاملا متحول کنیم و کردستان را به تمام جهانیان بشناسانیم.

 • کتاب روله کانم (فرزندانم) رونمایی شد

  کتاب «روله کانم» (فرزندانم) خاطرات حاجیه خانم آجیلی مادر شهیدان نمکی با حضور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و مسئولین استانی رونمایی شد.

 • خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفس نشد

  هر بیل خاک راکه بیرون می ریخت مقدار بیشتری خاک به داخل گودال برمی گشت .نزدیک اذان مغرب بود .مرتضی بیل را داخل خاک فرو کرد و گفت: فردا برمی گردیم .صبح به همراه مرتضی به فکه

یادداشت شهید دکتر چمران
کنگره 5400 شهید کردستان ، ظرفیتی برای شناساندن کردستان به تمام جهان
کتاب روله کانم (فرزندانم) رونمایی شد
خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفس نشد
«

شهدای اطلاعات

»